Tilpas virksomheden

Er I vækstet så hurtigt, at I har mistet overblikket og løber fra opgave til opgave? Så tilpas virksomheden til jeres nye størrelse, genskab overblikket og sæt hastigheden ned til normalt niveau

Clipboard trim organisation

Vækst kræver tilpasning

Har I succes med at få jeres virksomhed til at vækste? Så er I sikkert gået fra få til mange medarbejdere over en kort årrække. Og har formentlig haft så travlt, at der ikke har været tid til at tilpasse virksomheden til jeres nye virkelighed. For når man går fra få til mange, øges virksomhedens kompleksitet. Og dét kræver tilpasning.

Samtidig kan I nemt miste noget af det overblik, I tidligere havde, da virksomheden var mindre, fordi I pludselig har flere ansatte, flere kunder og flere produkter.

Hvis I vil have hjælp til at genskabe overblikket og tilpasse virksomheden til de nye, mere komplekse forhold, så kontakt os. Du kan enten booke et uforpligtende møde på knappen herunder, eller læse videre længere nede ad siden, hvis du er nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe jer.

Hurtig vækst stiller nye krav til virksomhedens ledelse

Når I vækster hurtigt, øges virksomhedens kompleksitet. Med (mange) flere ansatte, får I et øget behov for intern koordinering og kommunikation. Og formentlig får I også behov for at kunne arbejde projektbaseret.

Samtidig kan man som leder nemt miste overblikket, da virksomheden udvikler sig så hurtigt, at man knapt kan følge med.

Derfor er der for ledelsen en stor opgave i at bevare eller genskabe overblikket, og i at tilpasse virksomhedens arbejdsgange, arbejdsform og interne kommunikation til den nye virkelighed med mange ansatte.

Projektbaseret arbejde er en nødvendig tilpasning

Projekter er skræddersyet til at få arbejdsopgaver, der skal koordineres på tværs af mere komplekse organisationer nemmere i mål. Ligesom det at projektgøre virksomhedsudvikling typisk får udviklingen i mål hurtigere og for færre midler.

Hvis I derfor ikke allerede arbejder projektbaseret, så er det formentlig en givtig tilpasning, når I har fået flere medarbejdere.

Arbejder I allerede projektbaseret, kan en større og mere kompleks virksomhed med fordel lade projekterne få et større ledelsesmæssigt fokus. Dét betyder blandt andet, at man fra lederhold skal sætte rammer op for projektarbejdet, oplære medarbejderne i projektarbejde, og at man som ledelse jævnligt skal sikre sig overblik over og rette prioritering mellem projekterne.

Frigiv arbejdstimer ved at tilpasse virksomheden og genskabe overblikket

Når I genskaber overblikket og tilpasser virksomheden med fokus på projektarbejde og øger intern kommunikation og koordinering, kan I opleve, at I får frigivet arbejdstimer.

Arbejdstimer kan frigives,  fordi projektarbejdsformen giver en mere effektiv opgaveafvikling. Men også fordi internt overblik og kommunikation mindsker interne misforståelser og sikrer, at medarbejderne har den viden, de har brug for, for at kunne løse deres arbejdsopgaver optimalt.

De frigivne arbejdstimer kan frigives på lederniveau. Fordi I ikke hele tiden skal slukke ildebrande, nu hvor I har genskabt overblikket. Det giver jer tid til at tænke jer om og udstikke en retning.

Arbejdstimerne kan også frigives på medarbejderniveau, så medarbejderne ikke hele tiden skal løbe stærkt og arbejde for meget med risiko for mistrivsel og stress.

Problemer med at skaffe kvalificerede medarbejdere?

I øjeblikket kan det være svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft. En del af det problem kan løses ved at sikre overblik og prioritering på ledelsesniveau og projektkompetencer på medarbejderniveau. For når overblik og projektkompetencer øges, mindsker det manglende koordinering, forbedrer den interne kommunikation og sikrer, at medarbejderne arbejder med “det rigtige”.

Så hvis I mangler arbejdskraft, kan I måske undgå at skulle ansætte helt så mange medarbejdere, hvis I tilpasser virksomheden til jeres nye og mere komplekse vilkår.

Sådan hjælper vi jer

Hvis I får os til at hjælpe jer med at tilpasse jeres virksomhed til jeres nye størrelse, så:

  • starter vi med – sammen med jer – at afdække jeres behov, og med at få overblik over, hvor I er vækstet, og hvordan jeres nye virkelighed ser ud
  • ser vi på, hvordan I med fordel kan tilpasse virksomheden, nu I har (mange) flere medarbejdere
  • I får en række forslag og anbefalinger til, hvad I med fordel kan gøre
  • hvis I ikke selv har mandetimer nok til at indføre de forslag og anbefalinger, I ønsker, så hjælper vi jer gerne med at indføre dem 

Vi fokuserer på det, I aktuelt har mest behov for. Det kan for eksempel være, at I ønsker:

  • at genskabe overblikket over forretningen med konkrete værktøjer til struktur, prioritering og organisering
  • vores forslag til praktiske systemer, der letter jeres interne koordinering, kommunikation og samarbejde
  • at indføre en projektramme, -værktøjer og -overblik, som sikrer, at I kommer i mål med jeres udviklings- og forretningsprojekter  

Pris

Prisen afhænger af, hvad vi skal hjælpe med.

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om at genskabe overblikket og tilpasse virksomheden, når I er gået fra få til mange ansatte. Sammen taler vi om, hvad I har brug for, og hvad vi kan hjælpe jer med. Hvis vi bliver enige om et samarbejde, modtager I et tilbud, hvor det er specificeret, hvad vi hjælper jer med, og hvornår vi gør det.

Ring 22 85 85 60 eller vælg tidspunkt for samtale via knappen herunder.