Kom fra strategi til handling

Har I en strategi, som I har svært ved at få fra papiret til virkeligheden?

Foto af Else Kathrine Friis

At få en strategi omsat til praksis er svært

Hvis I har svært ved at få jeres strategi omsat til praksis, så den giver de resultater, I havde håbet på, da I lavede strategien – ja, så er I ikke de eneste! Mange virksomheder har problemer med at få den planlagte strategi ud at leve i virkeligheden.

Hos Friis Solutions er vi eksperter i at få strategier omsat til praksis.

Hvis I er nysgerrige og vil vide mere om, hvordan vi gør dét, så læs videre herunder. Og ellers kan I booke et uforpligtende møde, hvor vi taler om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Sådan får vi sammen strategien fra papir via plan til praksis

For at få den ofte abstrakte strategi til at blive til virkelighed, er det nødvendigt at lave en plan med konkrete projekter og handlinger. Ligesom det er nødvendigt at lave en realistisk tids- og ressourceplan.

Det er også vigtigt at inddrage medarbejderne. Strategipapirer kan for nogle medarbejdere virke verdensfjerne og ude af trit med deres dagligdag. Derfor er det nødvendigt at forklare og konkretisere strategien, så medarbejderne kan se, at strategien giver mening, og at den er relevant. For det er trods alt medarbejderne, der langt henad vejen skal implementere strategien.

Hvis medarbejderne kan se meningen med strategien, så vil de også være mere motiverede for at implementere den.

Med det på plads skal projekterne og handlingerne udføres i praksis. Her er det vigtigt, at I har styr på projektarbejdet. Det betyder, at I som organisation nemmere kan få strategien udført i praksis, hvis I er gode til at arbejde projektorienteret.

Gode projektkompetencer hjælper jer med strategiarbejdet

Når vi hjælper jer med at få strategien ud i virkeligheden, vil vi vurdere hvilke projektkompetencer, I allerede er supergode til. Vi vil også se på de projektkompetencer, hvor det eventuelt halter lidt – og dér vil vi hjælpe jer med at blive bedre. For ved at øge jeres projektkompetencer sikrer vi, at I selv fremadrettet kan få strategien implementeret i praksis.

“Projekt Strategi” får strategien fra papir til praksis

Vi er eksperter i at få strategien ud at leve i den virkelige verden ved at lave et projekt, vi kalder “Projekt Strategi”, hvor vi sammen med jer anvender projektledelse og projektværktøjer til at håndholde strategien.

Det betyder, at vi blandt andet sammen med jer:

  • får skabt mening og forståelse for strategien blandt medarbejderne. Fuldstændig som en projektleder vil bruge tid på at kommunikere, motivere og lede projektdeltagerne for at sikre, at de forstår, hvorfor projektet er vigtigt.
  • løbende afstemmer og tilpasser strategien og “Projekt Strategi” med virkeligheden. Når virkeligheden ændrer sig, må strategien eller de enkelte opgaver i “Projekt Strategi” også ændre sig.
  • laver en projektplan for “Projekt Strategi”, herunder prioriterer hvad, der skal laves først.
  • sikrer, at der er tildelt medarbejdertimer og penge nok til, at planen kan realiseres.
  • eventuelt øger jeres projektkompetencer, så projektet kommer i mål til tiden og indenfor budgettet.

Pris

Pris afhænger af det antal timer, vi skal bruge for at få jeres strategi fra papir til praksis.

Kontakt

I kan enten ringe på 22 85 85 60 eller booke et møde, hvor vi afklarer, om vi kan hjælpe jer, og hvad vi konkret skal hjælpe jer med. Mødet er naturligvis helt uforpligtende.