Podcast

Friis og Berg’s: Succes kræver ledelse

Logo Podcast Friis og Berg's Succes kræver ledelse

Hvad handler Friis og Berg’s podcast om?

Når du lytter til podcasten kan du blive klogere på projektledelse og ledelse, mens du hører projektkonsulent Else Kathrine Friis og udviklingskonsulent Lise-Lotte Berg tale sammen om de svære cases. For selv en konsulent kan få brug for hjælp fra en konsulent.

Hør podcasten Friis og Berg’s her:

Klik på link til Apple eller Spotify podcast, hvis du vil høre podcasten der.

Du kan også scrolle længere ned og klikke på de enkelte podcast-episoder, hvis du foretrækker at hoppe direkte til en bestemt episode.

Episoder

18. januar 2024

#18: Hvordan sætter du grænser, og hvorfor er det vigtigt?

Mange finder det svært at sætte grænser. Men det er faktisk ret vigtigt, uanset om du er leder, projektleder eller medarbejder. På arbejdspladsen er det både nødvendigt og fornuftigt at være tydelig og konkret om dine grænser. For når I kender hinandens grænser, får I et langt bedre samarbejde.

Hvorfor er det så så svært det med grænsesætning? At sætte en grænse er for mange udenfor deres komfortzone, fordi grænsesætning udgør en risiko. Alle mennesker vil gerne være en del af flokken. Men hvad tænker de andre, når jeg sætter en grænse? Ryger jeg ud af flokken? Det er en risiko, som ikke er rar.

Men hvad sker der, hvis du ikke sætter grænser? Ja, så vil der ofte komme en følelsesmæssig reaktion, som kan være svær at styre. Du kan overraske og overrumple andre (og måske dig selv) med din reaktion, når din grænse er overskredet. Grænser er også basis for sunde relationer. Derfor er det vigtigt, at du sætter grænser.

Når du ved, hvad du vil acceptere, og hvad du ikke vil acceptere, så kan du sætte tydelige og konkrete grænser. Så står du i dig selv.

Når vi i denne podcast taler om: “Hvordan sætter du grænser?”, så omtaler vi en model, der hedder “Fakta – Følelse – Behov modellen”. Hvis du vil høre mere om den, så lyt til episode #4: Hvordan holder du en svær samtale på en god måde?

29. august 2023

#17: Hvem er du som projektleder / leder?

I denne episode taler Lise-Lotte Berg og Else Kathrine Friis om, hvem du er, især med fokus på hvilke adfærdstræk eller egenskaber, du har. For de adfærdstræk og egenskaber tager du (også) med på arbejde, når du projektleder eller leder.

Du hører om øvelsen ”biografiarbejde”, og hvordan du kan vælge at skrue op for egenskaber, du vurderer, er hensigtsmæssige, og hvordan du kan skrue ned for de uhensigtsmæssige egenskaber.

Har du ting, som du gør igen og igen, som du ærgrer dig over og gerne vil ændre på? Så lyt med og hør om biografi-øvelsen måske kunne være noget for dig, som en metode til at ændre fastgroede mønstre eller til at finde et bedre balancepunkt mellem for lidt og for meget. Så du kan blive en mere tydelig og også vellidt projektleder eller leder.

15. juni 2023

#16: Sådan arbejder du med feedback, når du er projektleder (Feedback 2:2)

Hør projektmentor Else Kathrine Friis og ledelseskonsulent Lise-Lotte Berg tale om, hvordan feedback for projektledere adskiller sig fra feedback for ledere – og hvor det er ens.

Else og Lise-Lotte kommer blandt andet ind på:

 • Hvor ledere normalt har de samme medarbejdere i en længere årrække, ja nogle gange årtier, så arbejder en projektleder med projektmedarbejdere i projektets levetid, som kan være alt fra uger og måneder til år. Derfor har projektledere typisk kortere tid til at få feedback til at være en naturlig del af hverdagen.
 • Feedback er lige så vigtigt i projektledelse, som i linjeledelse

Hør også om, hvad du som projektleder konkret kan gøre for at introducere og arbejde med feedback i projektet:

 • Hvordan du kan bruge projekt kick off til at tale om/introducere feedback
 • Hvordan du konkret kan bruge feedbackkort. En slags ”gavekort”, hvor den enkelte kan efterspørge feedback. Kortene fremmer en kultur, hvor det bliver tilladt at give feedback.
 • Overvej, hvordan du taler om feedback. Det er ikke fejlfinding. Det handler om forbedringer. Feedbackkultur er forbedringskultur.
 • Du kan sammenligne feedback på arbejdet med sportens verden. En tennisspiller vil jo gerne have feedback fra sin træner, hvis serven kan optimeres. Det handler om at korrigere tennisspilleren, så han bliver bedst mulig til sit fag.

2. maj 2023

#15: Sådan arbejder du med feedback, når du er leder (Feedback 1:2)

Det er en lederopgave at få igangsat og opbygget en feedbackkultur. Som leder er det ikke bare din ret, men din pligt at give feedback.

Hør ledelseskonsulent Lise-Lotte Berg og projektmentor Else Kathrine Friis tale om, hvorfor man skal give feedback, og hvordan man giver en god og nyttig feedback.

Mange ledere er i tvivl, om de må give feedback. Hvad kan de tillade sig at sige?

Ja, du må give feedback, du skal faktisk give feedback. Og når du er i tvivl, så dækker det ofte over, at du ikke ved, hvordan du giver feedback på en god måde.

Lyt med og hør om:

 • Hvorfor det er en god ide at samle medarbejdergruppen og lave en fælles introduktion til feedback
 • Hvilke uhensigtsmæssige ord, du skal undgå, når du giver feedback – fordi de gør feedbacken utydelig
 • Er det kun lederen, der skal give medarbejderne feedback, eller skal medarbejderne også give deres kollegaer feedback?

24. januar 2023

#14: Hvordan kan din virksomhed blive bedre til at løse projekter?

Friis metoden: Movin’ Projects er skræddersyet til at få virksomheder til at blive bedre og bedre til at løse projekter. Derfor kan du i dagens episode høre ledelseskonsulent Lise-Lotte Berg og projektkonsulent Else Kathrine Friis tale sammen om Movin’ Projects, som er en metode, Else har udviklet.

Movin’ Projects består af 5 moduler:

 • Organisering
 • Prioritering
 • Overblik
 • Styring
 • Evaluering

Lyt med og bliv klogere på, hvad de enkelte moduler indeholder.

1. december 2022

#13: Hvordan kan du håndtere dilemmaer, når du er projektleder eller leder?

Hør ledelseskonsulent Lise-Lotte Berg og projektkonsulent Else Kathrine Friis tale sammen om arbejdsmæssige dilemmaer, og hvordan du kan håndtere dem som projektleder og leder.

Et dilemma er en situation, hvor du skal træffe et vanskeligt valg, typisk mellem to lige dårlige eller gode muligheder. Som projektleder eller leder betyder det, at uanset hvad du beslutter om et dilemma, så efterlader du nogen, der ikke er helt tilfredse. Men husk: Det er ikke din skyld, det er dilemmaets natur, at du ikke kan stille alle tilfredse.

Når du står i et dilemma, skal du vælge mellem:

 • hensynet til den enkelte (ofte en enkelt medarbejder)
 • hensyn til fællesskabet, kerneopgaven (organisationen)
 • hensynet til nedskrevne retningslinjer og politikker (vilkår)

Lyt med og bliv klogere på, hvordan du kan håndtere dilemmaer.

25. oktober 2022

#12: Hvad er de hyppigste problemer, som projekter støder ind i?

Hør projektmentor Else Kathrine Friis fortælle om de hyppigste problemer, som projekter støder ind i og bremses af i henholdsvis den projektmodne og -umodne organisation.

Else har været involveret i projekter i mange forskellige virksomheder – både private og offentlige, store, mellemstore og små. På tværs af virksomhederne er der projektproblemer, som går igen (og igen og igen…).

Hvad er det, der gør det svært at gennemføre projekterne og komme i mål med dem? Hvad går typisk galt, og hvad kan man gøre ved det? Hvis du er nysgerrig på dét, så hør med. Måske er der projektproblemer, som du kan genkende, hvis du er leder, projektleder eller projektdeltager.

I podcasten henvises til to e-bøger om projekter:

 • For ledere: e-bogen ”9 projektfælder du, som leder, skal undgå at blive fanget i”
 • For projektledere ”6 overraskende veje til projektsucces, som du måske ikke kender”.

E-bøgerne kan hentes her:

www.friissolutions.dk/gratis

7. september 2022

#11: Hvilke 5 områder udfordrer oftest ledere?

Hør ledelseskonsulent Lise-Lotte Berg fortælle om de 5 områder, som hun oftest ser udfordrer ledere.

Uanset om du formelt er leder, om du bruger ledelse, når du projektleder, eller om du er leder i en frivillig sammenhæng som f.eks. spejderleder – så kan du blive udfordret af de 5 områder, når du skal lede.

De 5 områder er:

 1. Sæt ord på fakta, hvem er du som leder og som menneske?
 2. Tør du være leder med mod og mening?
 3. Bliv i stand til at aflyse den kunstige harmoni og skab ægte trivsel
 4. Giv tid til kommunikation og få sat lyd på samarbejdet
 5. Skab balance mellem ret og pligt og opnå organisatorisk medlemskab

19. juni 2022

#10: Hvordan undgår du kunstig harmoni i dit projekt/dit team?

Er der kunstig harmoni i dit projekt eller i dit team? Det vil sige, at alle lader som om, at alt er godt, selvom det ikke er tilfældet. Konflikter tages ikke op, og større uenigheder drøftes ikke.

Måske ved alle, at der er et eller andet, der ikke fungerer. Men ingen taler om det.

Lyt med og bliv klogere på, hvordan du kan aflyse den kunstige harmoni ved at skabe psykologisk tryghed. Hvis der er konflikter eller andet, som ingen vil tale om, så handler det nemlig ofte om, at projektdeltagere eller medarbejdere ikke er trygge ved: ”Hvad sker der, hvis jeg bringer det her på bane?”.

5. maj 2022

#9: Hvad kan du som projektleder gøre, når en projektdeltager mangler anerkendelse fra sin linjeleder?

I dette afsnit taler vi om, hvad du som projektleder kan gøre, når din projektdeltager mangler anerkendelse fra sin linjeleder. Afsnittet handler om et stort projekt, hvor der er en overordnet projektleder og under denne flere andre projektledere. Projektdeltagerne kommer fra forskellige afdelinger og refererer derfor til forskellige linjeledere.

Projektdeltageren, som savner anerkendelse, demotiveres af den manglende anerkendelse.

Hvad kan du, som projektleder, gøre ved den manglende anerkendelse fra linjelederen?

28. februar 2022

#8: Hvilken betydning har organisationskultur, når du skal projektlede/lede?

Når du skal (projekt)lede, så leder du indenfor en organisationskultur. Den kultur har betydning for, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du projektleder/leder.

Hvad du gør i en kultur, kan blive modtaget på en helt anden måde, end når du gør det samme i en anden kultur.

Hør om de 4 kulturtyper:

 • klan
 • ad hoc
 • hierarki
 • marked

Og hør om, hvordan du kan tilpasse din projektledelse/ledelse til de enkelte kulturer.

26. januar 2022

#7: Hvad kan du bruge DiSC personprofiler til, når du projektleder?

DiSC er et personprofilværktøj. Hvordan skal du (projekt)lede de forskellige personprofiler? Og hvad skal du overveje i forhold til din ledelsesstil afhængig af hvilken personprofil, du selv har?

Det kan du høre mere om i denne podcast, hvor Lise-Lotte Berg, der er certificeret i DiSC, taler med projektkonsulent og projektleder Else Kathrine Friis.

25. november 2021

#6: Har du også en medarbejder, der fylder (for meget)?

Har du også en medarbejder, der fylder rigtig meget? Sådan en, der tager næsten al taletiden på møderne, så de øvrige ikke får lov at komme til orde.

Dét kan nemt skabe kunstig harmoni: Ingen siger noget til medarbejderen, men alle tænker: ”Åh nej, nu taler han igen”.

Hvordan kan du som projektleder eller leder håndtere den medarbejder på en respektfuld måde, så I får aflyst den kunstige harmoni? Dét kan du høre om i denne episode af Friis og Berg’s: Succes kræver ledelse.

12. oktober 2021

#5: Hvordan kan du som projektleder indlede samarbejdet med projektgruppen?

I denne episode taler Lise-Lotte Berg og Else Kathrine Friis om, hvordan du, projektlederen, kan indlede samarbejdet med projektgruppen på en god måde. Og hvorfor det er vigtigt at lægge det rette fundament for samarbejdet fra starten.

Hør om:

 • Hvordan du kan afstemme forventninger mellem projektleder og projektgruppe
 • Organisatorisk medlemskab

13. september 2021

#4: Hvordan holder du en svær samtale på en god måde?

Kender du det, at du ikke har lyst til og (måske) heller ikke tør tage en svær samtale?

I den her podcast taler Lise-Lotte Berg og Else Kathrine Friis sammen om: Hvordan kan du som projektleder holde en svær samtale på en god måde? Og hvordan kan du gøre den svære samtale nemmere?

Hør om:

 • Fakta – Følelse – Behov modellen, som er god til konfliktfyldte dialoger og svære samtaler
 • Hvorfor det kan være en god idé, når projektet starter, at I afstemmer forventningerne ved, at I hver især fortæller: Hvad er vigtigt for mig/Hvad har jeg behov for? Hvad vil jeg gerne give/bidrage med i projektet?

9. august 2021

#3: Hvordan kan du afgøre, om en opgave er et projekt? Og hvad skal du gøre, hvis det er et projekt?

I dette afsnit taler Else K. Friis og Lise-Lotte Berg om en opgave, som Lise-Lotte skal løse. Skal den løses som et projekt? Og hvis ja, hvad skal Lise-Lotte så gøre?

Undervejs vil du bl.a. høre om:

 • (00:00->) Hvordan kan du afgøre, om en opgave er et projekt?
 • (12:05->) Hvad skal du gøre, hvis opgaven er et projekt? Hvordan skaber du et godt fundament for dit projekt? Hvad er forskellen på leverancer og udbytte – og hvorfor er det vigtigt at skelne?
 • (20:56->) Hvad er din opgave som projektleder, når projektet er i gang?
 • (23:03->) Hvordan skal du håndtere ændringer i projektet?

9. juli 2021

#2: Hvad gør du som projektleder, når en projektdeltager ikke leverer det aftalte? (Motivation 2:2)

Hvad gør du som projektleder (og leder), når en medarbejder ikke leverer det, han/hun skal?
 
Hør Else K. Friis og Lise-Lotte Berg tale om: Jytte fra kvalitetsafdelingen, der har problemer med faglig og social mestring. Og Helle fra marketingsafdelingen, der har god social mestring, men ikke leverer.

Undervejs vil du bl.a. høre om begreberne:

 • Faglig og social mestring
 • Kunstig harmoni eller ægte trivsel?
 • Husk at sætte lyd på

11. juni 2021

#1: Hvad gør du som projektleder, når en projektdeltager ikke leverer det aftalte? (Motivation 1:2)

I første afsnit møder du dine podcastværter Else Kathrine Friis og Lise-Lotte Berg. De taler om Søren, som ikke leverer det han skal i det projekt, som Else projektleder. Hvad kan Else gøre for at motivere Søren til at levere?

Undervejs vil du bl.a. høre om begreberne:

 • Mening
 • Mestring
 • Medbestemmelse

10. juni 2021

#0: Introduktion til podcast

Her kan du høre om, hvad podcasten ”Friis og Berg’s: Succes kræver ledelse” handler om. Og høre lidt om, hvem Else Kathrine Friis og Lise-Lotte Berg er.