Vælg en side

Podcast

Friis og Berg’s: Projektsucces kræver ledelse

Bliv klogere på projektledelse og ledelse, mens du hører projektkonsulent Else Kathrine Friis og udviklingskonsulent Lise-Lotte Berg tale sammen om de svære cases. For selv en konsulent kan få brug for hjælp fra en konsulent.

Episoder

5. maj 2022

#9: Hvad kan du som projektleder gøre, når en projektdeltager mangler anerkendelse fra sin linjeleder?

I dette afsnit taler vi om, hvad du som projektleder kan gøre, når din projektdeltager mangler anerkendelse fra sin linjeleder. Afsnittet handler om et stort projekt, hvor der er en overordnet projektleder og under denne flere andre projektledere. Projektdeltagerne kommer fra forskellige afdelinger og refererer derfor til forskellige linjeledere.

Projektdeltageren, som savner anerkendelse, demotiveres af den manglende anerkendelse.

Hvad kan du, som projektleder, gøre ved den manglende anerkendelse fra linjelederen?

28. februar 2022

#8: Hvilken betydning har organisationskultur, når du skal projektlede/lede?

Når du skal (projekt)lede, så leder du indenfor en organisationskultur. Den kultur har betydning for, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du projektleder/leder.

Hvad du gør i en kultur, kan blive modtaget på en helt anden måde, end når du gør det samme i en anden kultur.

Hør om de 4 kulturtyper:

 • klan
 • ad hoc
 • hierarki
 • marked

Og hør om, hvordan du kan tilpasse din projektledelse/ledelse til de enkelte kulturer.

26. januar 2022

#7: Hvad kan du bruge DiSC personprofiler til, når du projektleder?

DiSC er et personprofilværktøj. Hvordan skal du (projekt)lede de forskellige personprofiler? Og hvad skal du overveje i forhold til din ledelsesstil afhængig af hvilken personprofil, du selv har?

Det kan du høre mere om i denne podcast, hvor Lise-Lotte Berg, der er certificeret i DiSC, taler med projektkonsulent og projektleder Else Kathrine Friis.

25. november 2021

#6: Har du også en medarbejder, der fylder (for meget)?

Har du også en medarbejder, der fylder rigtig meget? Sådan en, der tager næsten al taletiden på møderne, så de øvrige ikke får lov at komme til orde.

Dét kan nemt skabe kunstig harmoni: Ingen siger noget til medarbejderen, men alle tænker: ”Åh nej, nu taler han igen”.

Hvordan kan du som projektleder eller leder håndtere den medarbejder på en respektfuld måde, så I får aflyst den kunstige harmoni? Dét kan du høre om i denne episode af Friis og Berg’s: Projektsucces kræver ledelse.

12. oktober 2021

#5: Hvordan kan du som projektleder indlede samarbejdet med projektgruppen?

I denne episode taler Lise-Lotte Berg og Else Kathrine Friis om, hvordan du, projektlederen, kan indlede samarbejdet med projektgruppen på en god måde. Og hvorfor det er vigtigt at lægge det rette fundament for samarbejdet fra starten.

Hør om:

 • Hvordan du kan afstemme forventninger mellem projektleder og projektgruppe
 • Organisatorisk medlemskab

13. september 2021

#4: Hvordan holder du en svær samtale på en god måde?

Kender du det, at du ikke har lyst til og (måske) heller ikke tør tage en svær samtale?

I den her podcast taler Lise-Lotte Berg og Else Kathrine Friis sammen om: Hvordan kan du som projektleder holde en svær samtale på en god måde? Og hvordan kan du gøre den svære samtale nemmere?

Hør om:

 • Fakta – Følelse – Behov modellen, som er god til konfliktfyldte dialoger og svære samtaler
 • Hvorfor det kan være en god idé, når projektet starter, at I afstemmer forventningerne ved, at I hver især fortæller: Hvad er vigtigt for mig/Hvad har jeg behov for? Hvad vil jeg gerne give/bidrage med i projektet?

9. august 2021

#3: Hvordan kan du afgøre, om en opgave er et projekt? Og hvad skal du gøre, hvis det er et projekt?

I dette afsnit taler Else K. Friis og Lise-Lotte Berg om en opgave, som Lise-Lotte skal løse. Skal den løses som et projekt? Og hvis ja, hvad skal Lise-Lotte så gøre?

Undervejs vil du bl.a. høre om:

 • (00:00->) Hvordan kan du afgøre, om en opgave er et projekt?
 • (12:05->) Hvad skal du gøre, hvis opgaven er et projekt? Hvordan skaber du et godt fundament for dit projekt? Hvad er forskellen på leverancer og udbytte – og hvorfor er det vigtigt at skelne?
 • (20:56->) Hvad er din opgave som projektleder, når projektet er i gang?
 • (23:03->) Hvordan skal du håndtere ændringer i projektet?

9. juli 2021

Episode #2: Hvad gør du som projektleder, når en projektdeltager ikke leverer det aftalte? (Motivation 2:2)

Hvad gør du som projektleder (og leder), når en medarbejder ikke leverer det, han/hun skal?
 
Hør Else K. Friis og Lise-Lotte Berg tale om: Jytte fra kvalitetsafdelingen, der har problemer med faglig og social mestring. Og Helle fra marketingsafdelingen, der har god social mestring, men ikke leverer.

Undervejs vil du bl.a. høre om begreberne:

 • Faglig og social mestring
 • Kunstig harmoni eller ægte trivsel?
 • Husk at sætte lyd på

11. juni 2021

Episode #1: Hvad gør du som projektleder, når en projektdeltager ikke leverer det aftalte? (Motivation 1:2)

I første afsnit møder du dine podcastværter Else Kathrine Friis og Lise-Lotte Berg. De taler om Søren, som ikke leverer det han skal i det projekt, som Else projektleder. Hvad kan Else gøre for at motivere Søren til at levere?

Undervejs vil du bl.a. høre om begreberne:

 • Mening
 • Mestring
 • Medbestemmelse

Friis Solutions ApS

kontakt@friissolutions.dk
CVR-nr: 37847879
Tlf: 22 85 85 60