Vælg en side

Organisering

Gennemførelsen af projekter har næsten altid deltagere fra flere afdelinger. Det kan f.eks. være fra udvikling, salg, eller produktionDerfor vil der også være tidspunkter, hvor de enkelte afdelinger ikke er enige om prioriteringen af projekterneUden et fælles beslutningsforum risikerer I, at vigtige projekter går i stå fordi det bliver op til den enkelte afdeling at vælge til og fra.  

Projektlederen løber panden mod en mur hos dem, der ikke synes hans projekt er en god ide og løftes af den afdelingsleder, der synes, at netop dét projekt er genialt. Det betyder, at gennemførslen bliver tilfældig og i høj grad styres af stærke interessenter og en projektleder der kan få lige netop hans projekt igennem – uden et samlet øje for sammenhængen. 

Den rigtige ramme for jeres projektarbejde betyder at: 

  • I ved præcis hvornår en opgave er et projekt hos jer 
  • I har fastlagt, hvem der tager beslutningerne for den overordnede projektpulje 
  • ved hvordan I bemander projekter og styregruppe  
  • I har etableret en fast struktur for møder om jeres projekter (deltagere, hyppighed, varighed og indhold) 
  • I har en klar forståelse af årets opgaver for udvikling og projekter (Årshjul)  

Det foregår på den her måde: 

  • Et afklarende møde, hvor jeg får overblik over jeres organisation, hvilke afdelinger har og hvordan I har arbejdet med projekter indtil nu 
  • Vi afholder et fælles møde, hvor I sammen beslutter hvordan I definerer ”et projekt” i jeres organisation 
  • Virksomhedens kompetenceniveau omkring projektarbejde fastlægges og det vurderes hvem der på tværs af organisationen kan have rollen som projektleder og hvem der kan være projektdeltagere. Det kan laves på være interviewbasis eller som en del af et fælles møde 
  • Jeg laver med udgangspunkt i jeres nuværende ledelses-setup et udkast til strukturen for jeres overordnede projektmøder og et årshjul 
  • Jeg præsenterer setup for jeres organisering for jer og fører jer igennem det første overordnede projektmøde, hvor I arbejder efter den nye struktur  

 Pris 7.995,- ex. moms (prisen kan variere afhængig af størrelsen af jeres organisation)

Vil du høre mere, så ring til mig på 22858560 eller skriv her

Friis Solutions ApS

kontakt@friissolutions.dk
CVR-nr: 37847879
Tlf: 22 85 85 60