Vælg en side

Persondata

Vi arbejder med procesoptimering og projektledelse, og det giver derfor god mening at hjælpe virksomheder med håndtering og strukturering af persondata. Vi hjælper gennem interviews eller workshops, hvor vi spørger ind til arbejdsgange hos både ledelsen og eventuelle medarbejdere. Derudover har vi etableret samarbejder med advokater, så du får den sikreste løsning til den bedste pris.

Kortlægning

Her får du overblik over dine persondata

Er du alene tager kortlægningen form af et interview. Har du medarbejdere, der håndterer persondata, kommer vi ud og holder en workshop, hvor vi sammen kortlægger jeres datastrøm.

Vi ser på:

 • Hvilke persondata har du/I?
 • Til hvilket formål bruger du/I de enkelte persondata?
 • Hvordan bevæger persondata sig rundt i virksomheden, og mellem eventuelle ansatte og tredjeparter?

Gennemsigtighed og struktur

Med den nye forordning er det ikke nok at vide, at du har styr på dine persondata. Du skal også kunne dokumentere det. Det er det, man kalder fortegnelsen. Og det bliver resultatet af vores kortlægning, som du får tilsendt efter vores interview eller workshop.

Vores erfaring viser, at ansatte i samme virksomhed ofte har forskellige metoder og procedurer til persondatahåndtering. Derfor afholder vi workshops, når der er flere medarbejdere. På den måde får I det fulde overblik over eventuelle forskellige arbejdsgange i forhold til persondata.

Kom godt fra start – så er du tæt på at være i mål

Kortlægning af persondata kan være en udfordring. Men det behøver det ikke være. Har du først fået lavet en fortegnelse, hviler resten af arbejdet på den. Det er nemlig den, advokaterne tager udgangspunkt i. Er fortegnelsen korrekt udfyldt, er du tæt på at være i mål.

GAP-analyse

Her får du overblik over dine udfordringer

Her er det advokaten, der henvender sig til dig – enten i form af fysisk eller telefonisk møde. Sammen finder vi ud af:

 • Hvilke almindelige personoplysninger på kunder og ansatte, der er nødvendige for din virksomhed
 • Hvilke følsomme personoplysninger på kunder og ansatte, der er nødvendige for din virksomhed
 • Hvor du ikke lever op til persondataforodningen
 • Juridisk bistand, så du får en sikker løsning

Hvor skal I starte?

GAP-analysen viser hvor du/I har fejl og mangler i forhold til forordningens krav. Analysen fører videre til sidste trin, nemlig handleplanen, hvor vi sammen ser på, hvor du og din virksomhed har de største udfordringer – altså hvilke opgaver der er de mest akutte.

Handleplan

Her får du overblik over de opgaver, du og eventuelle medarbejdere står overfor

Er du alene får du tilsendt en handleplan fra advokaten. Har du medarbejdere, afholder vi en workshop som under kortlægningen. Her ser vi nu på:

 • Hvilke opgaver skal du/I lave? – herunder nedbrydning af opgaver, så de bliver mere konkrete for den enkelte medarbejder.
 • Hvem skal være den ansvarlige for den enkelte (del)opgave?
 • Hvornår skal den enkelte opgave laves?
 • Hvilke juridiske kontrakter og samtykker mangler du/ I for at kunne give kunder, ansatte og leverandører vished om, at du/I efterlever persondataloven og forordningens krav?

En konkret handleplan med opgavenedbrydning og tidsperspektiv

Handleplanen tager afsæt i de opgaver, du/I står overfor at skulle løse for at kunne efterleve persondataforordningens krav. Sammen laver vi en opgavenedbrydning og en tidsplan, så opgaverne bliver klare og gennemskuelige for dig og de enkelte medarbejdere.

Priser

Uanset om du har ansatte eller arbejder alene, og uanset om du håndterer følsomme personoplysninger eller kun ligger inde med navne, e-mails og telefonnumre på dine kunder og ansatte, så hjælper vi dig. Hele vejen. Du kan hos padel-bat.dk købe padel bat og padel tennis udstyr Med andre ord hjælper vi både den lille frisør, den lokale bager og den større behandler. De to nedenstående tilbud skal ses som eksempler. Er du i tvivl om hvilke data, du ligger inde med, er du velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak med Else.

Enkeltmandsvirksomheder

Har du en enkeltmandsvirksomhed uden ansatte, og behandler du ikke følsomme personoplysninger, kan du få en samlet pris fra 10.000,-

Prisen inkluderer:

 • Kortlægning
 • GAP-analyse
 • Handleplan
 • Juridiske dokumenter udarbejdet af en advokat, såsom: oplysningspligt, tekst til hjemmeside, databehandleraftaler, politiker og samtykke.

Virksomhedsansvarlig med ansatte

Er du virksomhedsansvarlig med ansatte, og behandler I følsomme personoplysninger, kan du få en samlet pris fra 21.995,-

Prisen inkluderer:

 • Kortlægning
 • GAP-analyse
 • Handleplan
 • Juridiske dokumenter udarbejdet af en advokat, såsom: oplysningspligt, tekst til hjemmeside, databehandleraftaler, politiker og samtykke.
 • Medarbejderinstrukser