Vælg en side

Oplysningspligt

Her kan du læse om Friis Solutions oplysningspligt.

1. Informationspligt på hjemmesiden
Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide:

at du kan kontakte os som dataansvarlige på mail eller telefon:

at formålet kan være salg, rådgivning, service, markedsføring og lign.

at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i virksomheden, der skal arbejde med dine oplysninger.

at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EøS eller på forskellig vis er godkendt af Kommissionen.

at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet.

at persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage,

at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrere kundeforholdet ikke slettes,

at tidligere kunders data slettes 2 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formuerettelige krav er afsluttede/forældede (f.eks. garantiforpligtelser),.og

at du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk.