Vælg en side

Movin Projects

Mislykkede projekter ses desværre alt for ofte. Undersøgelser viser, at der er nogle helt generelle årsager til, at projekter mislykkes. Hos Friis Solutions arbejder jeg med en metode, der sikrer at disse årsager identificeres og dermed øger chancen for at din virksomhed kommer sikkert i mål. For at bringe projektledelse ned på jorden og gøre det mere håndgribeligt for dig og din virksomhed, har jeg udarbejdet en metode der tager det bedste fra velkendte modeller. Metoden hedder Movin’ Projects og bygger blandt andet på anerkendte projektledelsesmetoder som PRINCE2® og IPMA.

Projekt

Movin Projects er en modulopdelt metodik, der på en enkel måde kommer omkring det, der er vigtigt at fokusere på i arbejdet med projekter. Metoden forsyner jer med større overblik og dermed mere kvalificerede beslutninger. Den effektiviserer jeres arbejdsgange og sikrer den mest effektive udnyttelse af jeres tid.

Sammenhæng til strategi

Forandring er et grundvilkår for den succesfulde virksomhed. Ønsket om forandring kan komme via lovkrav, fra kundeforespørgsler eller f.eks. fra ønsket om nye satsninger. Uanset hvorfra ønskerne kommer, er projekterne midlet til at etablere forandringen. De gennemførte projekter skal have sammenhæng til virksomhedens strategi og dermed sikre understøttelse af dennes mål og vision.

Fem forskellige moduler

Modellen består af fem moduler, der tilsammen sikrer, at projektet styres i den helt rigtige retning for at opfylde virksomhedens målsætninger. Modulerne omhandler: Organisering, Prioritering, Overblik, Styring og Ledelse – alle sammen punkter, der er essentielle for at sikre jeres virksomheds samlede styring af projektarbejdet.

Skræddersyet til jeres virksomhed

Som virksomhed kan I få hjælp til lige netop det eller de emner, hvor der er særligt behov. Movin Project kan nemlig implementeres med alle modulerne eller blot med de dele, som I har behov for. Med udgangspunkt i jeres hverdag sikrer vi sammen, at I bliver bedre til at styre den udvikling, I gerne vil have i virksomheden. Så det er jer, der styrer projekterne, og ikke projekterne, der styrer jer.

Friis Solutions ApS

kontakt@friissolutions.dk
CVR-nr: 37847879
Tlf: 22 85 85 60