Hvad er persondata?

Persondata er al den data, du har liggende på dine kunder, ansatte og leverandører.

Persondata skal opdeles i almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger handler om mennesket set “udefra”, og er derfor alt fra adresser, CPR-numre og kreditkortoplysninger. Det er de data, du typisk har flest af.
 • Følsomme personoplysninger handler ofte om mennesket set “tæt på”, og er derfor alt fra straffeattest, helbredsoplysninger og seksuel orientering. Det er de data, du typisk ikke behøver eller kun behøver meget få af.

Hvad er persondataforordningen?

Persondataforordningen, også kaldet GDPR (General Data Protection Regulation) er en EU-forordning, som danske virksomheder skal følge. Foruden at forordningen kategoriserer personoplysninger i to; almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger, regulerer forordningen selve måden, man som virksomhed behandler persondata på.

Alle arbejdsgange, der involverer persondata, skal kunne dokumenteres. Og det er Datatilsynet, der fører kontroller i Danmark for at sikre, at danske virksomheder overholder reglerne.

Persondataforordningen handler derfor om måden, du som virksomhedsansvarlig opbevarer og håndterer persondata, hvorfor du skal have overblik over følgende:

 • Hvad har du af persondata?
 • Hvor ligger dine persondata?
 • Overholder din nuværende persondatastrøm reglerne?
 • Hvor har du processer og it-systemer, der ikke overholder reglerne?
 • Hvordan sikrer du, at virksomheden overholder reglerne – også fremadrettet?

Kommer du godt fra start, er du halvt i mål

 1. Det første du skal have er et overblik over, hvilke persondata du har, og hvor de ligger.
 2. Dernæst skal du vide, hvor du ikke lever op til forordningen, og
 3. hvilke opgaver du skal løse.
 4. Og så skal de løses.

Det du skal bruge er altså: overblik, dokumentation, kontrakter og handleplan med tidsperspektiv.

Det er vigtigt at understrege, at forordningens krav er uden udløbsdato. Du skal derfor holde dig opdateret med dine og dine ansattes interne procesændringer, så du til hver en tid kan dokumentere, hvor du og dine eventuelle samarbejdspartnere har persondata liggende. Og det er meget nemmere at justere i dokumenter, der er rigtige fra start af. Så kommer du godt fra start, hjælper du dig selv fremadrettet med at være i mål. Hele tiden.

Tre gode grunde til du ønsker vores hjælp:

  1. Du får vigtig viden om dine ansattes arbejdsprocedurer. Vores workshopbaseret tilgang giver dig viden om dine ansattes arbejdsgange, så alt kommer frem “i lyset”.
  2. Du får overblik og styr på detaljen. For at du får den bedste og fulde løsning, har vi indgået samarbejde med certificerede persondataeksperter og it-systemer. På den måde får du nemlig både overblik og styr på detaljen.
  3. Du får en billig og komplet løsning. Vi holder dig i hånden og hjælper dig med at bruge advokattimerne de rigtige steder. Det giver den bedste løsning.

Hvorfor vi vil hjælpe dig?

Fordi vi tror på struktur, gennemsigtighed og klare retningslinjer for en effektiv arbejdsdag.

Vi arbejder med procesoptimering og projektledelse, og det giver derfor god mening at arbejde med virksomheder omkring håndtering og strukturering af persondata.

Sammen kan vi forene jeres processer med forordningens skærpede krav. Og sammen med vores juridiske og it-samarbejdspartnere hjælper vi dig i mål.

Friis Solutions ApS

kontakt@friissolutions.dk
CVR-nr: 37847879
Tlf: 22 85 85 60